0
Items : 0
Subtotal : Ft
View CartCheck Out
0
Items : 0
Subtotal : Ft
View CartCheck Out

Ászf

Üzemeltetői adatok
Cégnév: International Healt@Sports kft
Cég forma.Korlátolt felelősségű társaság
Székhely: 1094 Bp Balázs Béla utca 30/al.2
Adószám:26584764-2-43
Cégjegyzék szám:01-09-333505
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda:Fővárosi törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: curabiombaby@gmail.com
Telefonos elérhetőség: 06-70-7434787
Általános szerződési feltételeink érvényessége
Minden az ügyfeleink részére történő szállításra, teljesítésre és ajánlattételre
kizárólag e szerződési feltételek alapján kerül sor. Ügyfeleink ettől eltérő
szerződési feltételeinek ezennel ellent mondunk.
Ajánlat, rendelés, szerződéskötés
Megrendeléseket bruttó 6000 Ft-ig telefonon vagy írásban, bruttó 6000 Ft felett
kizárólag írásban (web- áruház, e-mail,) fogadunk el. Minden nekünk adott
megbízás hatályosságához a részünkről történő írásbeli megerősítésre van
szükség. Kizárólag visszaigazolásunk tartalma az irányadó. Minden megrendelést
48 órán belül visszaigazolunk. Amennyiben ezen időszak alatt a visszaigazolás
vevő részére nem érkezik meg, a rendelés nem érvényes. Rendelés lemondása
kizárólag írásban történhet.
Termékeink
Az általunk forgalmazott termékek tulajdonságai, jellemzői honlapunkon, web
áruházunkban,tekinthetők meg. Ezen adatokat a gyártók bocsátják
rendelkezésünkre, ezért ezek pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni. A
termékleírásban szereplő fotók tájékoztató jellegűek, így ezek eltérhetnek a valós
termék megjelenésétől, színétől.
Árak
Honlapunkon, web áruházunkban és feltüntetett árak a törvény által előírt forgalmi
adót (ÁFA) tartalmazzák. Jogunkban áll az árakat az alábbi okokból módosítani:
a. Az importált áruk erős árfolyam-ingadozása
b. Megnövekedett szállítási költségek (ha a fuvarokat tartalmazza az ajánlati ár)
c. Felgyorsított kézbesítés
d. Olyan késedelmek, amelyekért a vevő felel
Szállítás,
a. A vevő telephelyünkről elszállítja,elszállíttatja a megrendelt árut
b. A megrendelés-visszaigazolásban feltüntetett áron cégünk végzi az áru
szállításá,vagy a cégünk által megbizott cég.A megrendelés-visszaigazolásban
feltüntetett szállítási határidők irányadóak, nem kötelező érvényűek. A megadott
szállítási határidő előtti és utáni teljesítés jogát fenntartjuk. Vis major esetén az

esetleges szállítási késedelem, illetve a megrendelés teljes meghiúsulása miatt
kártérítési kötelezettséget nem vállalunk. Igény esetén vállaljuk a megvásárolt
termék MABISZ előírásoknak megfelelő rögzítését.
Részteljesítések
Fenntartjuk magunknak a jogot a részteljesítésre.
Fizetés
Fizetés módjai:
a. Készpénz vagy utánvét
b. Előre utalás
Tulajdonjog fentartása
A teljes vételár kiegyenlítéséig a számlán szereplő áru tulajdonjogát fenntartjuk.
Elállás joga
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás
nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási
jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék
visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban
követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár
megtérítését. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti
a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton
írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe,
telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton
történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja
igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy
futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a
termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót
terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában
átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük
csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell
megfizetni.
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a
nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a
Vásárlót terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre
kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az
esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.
(például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
Illetékes bíróság
Minden az ügyféllel fennálló mindenkori jogviszonyból eredő vitára a Pesti
Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes.
Érvényesség

A jelen szerződés módosításainak hatályosságához írásbeli formára van szükség.
Amennyiben egy vagy több rendelkezés, vagy e rendelkezések egy lényeges
része egészében vagy részben semmis vagy hiányos lenne, úgy az nem érinti a
többi rendelkezés hatályosságát.